Article De l’ús i la menció a la consciència de la llengua Entre la funció metalingüística i la metacognitiva
RESUM ARTICLE

En aquest text s’hi mostra la complementarietat dels conceptes teòrics de lingüística, metalingüística, cognició i metacognició. El propòsit és establir la relació entre ells i les decisions didàctiques que fusionen la reflexió sobre el funcionament de la llengua i el control metacognitiu que els estudiants van elaborant del seu propi procés d’aprenentatge.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Revista Articles

Continguts de la revista
Editorial
Monografia: Lengua del alumnado, lengua de la escuela
Actualització i reflexió
Intercanvi
EVIDÈNCIES
Idees pràctiques
Informacions