Capítol ¿De qué alumnado de mayor vulnerabilidad al riesgo y al maltrato hablamos?
RESUM CAPíTOL

Volem fer una referència especial a aquells grups d’alumnes que, per les seves condicions específiques o bé pels entorns familiars i socials als quals pertanyen, estan en una situació d’especial vulnerabilitat i risc de sofrir desatenció o maltractament. Són més proclius, per tant, a l’exclusió social. Aquest capítol recull algunes de les característiques especials que presenten els grups següents: alumnes amb discapacitat, alumnes amb malalties infeccioses, alumnes d’altres cultures, alumnes en desemparament. Comentarem, per tant, els factors personals i sociofamiliars que incideixen en cadascun d’aquests grups i presentarem, finalment, uns quants suggeriments o orientacions que s’han de tenir en compte per a la seva atenció a l’escola.FORMATS DISPONIBLES
4,28 €
COL·LECIONS: Escuela Inclusiva

Resum del llibre
Aquest llibre és una eina útil de suport i ajuda als docents als quals permet conèixer quines són les necessitats i potencialitats d'aquests alumnes, tenint en compte que construir-se com a persona constituix un repte important per a qualsevol ésser humà i, molt especialment, per a aquells nens i adolescents la vida dels quals es desenvolupa en contextos de desigualtat i dificultat social en què els seus drets són vulnerats freqüentment. En aquests casos, l'escola pot ser per a tots ells una experiència compensatòria dels dèficits que pateixen i un entorn de cura, al mateix temps que possibilita els canvis que els permetin una millor qualitat de vida.

Llibre disponible per capítols
INDICE