Debates en el aula
Resum del recurs

Mostres d'intervencions a l'aula relacionades amb l'experiència de l'organització d'una lliga de debat entre l'alumnat


Descripció del recurs

Aquest recurs complementa la lectura de l'article "La liga de debate en el aula" de la revista Aula de Secundaria n.23.

La major part dels intercanvis comunicatius que realitzem en el nostre dia a dia són orals, però, aquesta destresa no rep la suficient atenció en l'ensenyament tot i ser un recurs que obre moltes possibilitats educatives.

En aquest vídeo podem observar algunes mostres d'intervencions a l'aula relacionades amb l'experiència de l'organització d'una lliga de debat entre l'alumnat; tota una oportunitat per al desenvolupament de les destreses comunicatives de manera integrada i del pensament crític argumentat.

Enllaç: https://youtu.be/JnZKU3KGyIo


Productes relacionats