Capítol Del borrador al texto definitivo. La revisión de textos
RESUM CAPíTOL

L’última fase del procés d’escriptura, recollida en aquest capítol, és la revisió del text. La revisió i reescriptura de textos és una funció mental i discursiva que suposa tornar a treballar el pensament, a partir de l’esborrany, per aclarir-lo i reescriure el text, cosa que implica avaluar i millorar la redacció. El capítol inclou tres exemples pràctics fets per alumnes de sisè de primària, que mostren el trànsit que segueixen des de l’esborrany fins a la reescriptura del text definitiu. Aquest moment difícil requereix tutelar l’alumne mitjançant guies d’ajuda, i assignar temps de redacció en la programació escolar.FORMATS DISPONIBLES
3,99 €
COL·LECIONS: Biblioteca de Textos

Resum del llibre
Un esforç viu i actual per recollir els models de composició escrita de naturalesa sociocognitiva més representatius, i aplicar-los a un tipus de text molt demanat en el context acadèmic: el text expositiu. El lector podrà trobar en aquestes pàgines teoria i pràctica sobre la didàctica del text expositiu, respostes sobre cada moment concret de la fase de composició escrita (planificació-textualització-revisió); i models de seqüències didàctiques per a cada nivell específic d'ensenyament. Característiques, ensenyament a través de seqüències didàctiques, estratègies i activitats, pràctiques escrites que es realitzen a les aules d'infantil, primària i secundària.

Llibre disponible per capítols
INDICE
I Parte: La enseñanza-aprendizaje de la escritura como proceso y como práctica social
II Parte: De la teoría a las prácticas de aula