Article Del dibuix a la narració. Un eix per treballar.
RESUM ARTICLE

Aquest article presenta una activitat creada per treballar de manera interdisciplinària i també de manera globalitzada, a la vegada que pretén integrar el màxim d'alumnes amb diversitat de possibilitats. Aquesta activitat està centrada en unes primeres actuacions, que tenen la intenció de motivar i desenvolupar aspectes i objectius vinculats a l'expressió i a la comprensió del llenguatge visual, per poder tenir una incidència immediata en el llenguatge oral, i en una de posterior, acabada la seqüència de l'activitat, en què es tracta el llenguatge escrit.

AUTORS
Oliver Agüera, Dolors / Rodríguez Ricco, Dora / Calderero Baz, Francisco / Lorente Caparrós, Antònia / Oliver Agüera, Gisela
ETAPES
TAXONOMIA


FORMATS DISPONIBLES
3,00 €
COL·LECIONS: Revista Guix

Continguts de la revista
EDITORIAL
MONOGRÀFIC: Estem més estressats?
REFLEXIÓ SOBRE LA PRÀCTICA
EXPERIÈNCIES
TEMA DEL CURS: Multiculturalitat i escola
GUIX DOS
RECULL