Capítol Del juego del arte al arte del juego
RESUM CAPíTOL

Aquest capítol ofereix un plantejament original per a l’ensenyament de la matèria troncal d’Educació Plàstica i Visual (EPV). Després de reflectir l’essencialitat psicopedagògica de l’EPV, es farà el trajecte complet de l’ensenyament-aprenentatge d’aquesta matèria a partir d’un model de bona pràctica. El disseny i la realització de jocs formatius de taulers servirà per situar els futurs professors en la dinàmica de la confecció curricular, l’aplicació d’activitats a l’aula, el diagnòstic previ, el seguiment actiu i la valoració final.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Formación del Profesorado. (Máster Secundaria)

Resum del llibre

Investigació, innovació i, sobretot, una sèrie de bones pràctiques garantides gràcies a la seva aplicació real duta a terme les aules, basada en les experiències personals dels autors, en el seu coneixement dels alumnes i els centres, en les seves investigacions i innovacions, en el seu bon fer didàctic i pedagògic. Aquestes competències permeten iniciar tant el futur professor com el que està en exercici en pràctiques innovadores, donant-los la possibilitat de conèixer els continguts curriculars, i de planificar, desenvolupar i avaluar els processos educatius de les matèries pròpies de Dibuix: Arts plàstiques i visuals.

Enllaç als materials complementaris dels diferents capítols.


Llibre disponible per capítols
INDICE