Article Dels errors, se n'aprèn! La correcció com a instrument didàctic
RESUM ARTICLE

Aquest article s’ocupa de la correcció de produccions escrites, una tasca que requereix molt de temps i esforç i que, sovint, esdevé molt poc motivadora per a professorat i alumnat. L’objectiu del present text és recalcar la importància de la correcció d’errors en el procés d’aprenentatge, així com en el procés d’escriptura. A l’article, s’hi aborden dos aspectes: primer, es reflexiona sobre el significat d’error i la utilitat de la correcció; després, es presenten tècniques i mètodes per fer, de la correcció, un instrument didàctic eficaç.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Revista Articles

Continguts de la revista
Monografia: Corregir, revisar i acompanyar l'escriptura
Actualització i reflexió
Intercanvi
Idees pràctiques
Informacions