Article Democràcia, dissidència i educació lingüística.
RESUM ARTICLE

Entre una dictadura i una democràcia, hi ha una diferència fonamental: la dissidència. Les dictadures s'articulen al voltant d'un ½pensament ja pensat+. Les democràcies es mantenen mentre el ½pensament pensa+, mentre, a través del llenguatge, és possible expressar perspectives singulars, que no es limiten a allò que ja s'ha dit o s'ha de dir. Al llarg de l'article, abordarem aquestes qüestions, tot posant l'èmfasi en la necessitat d'aprendre a escoltar, com a condició necessària per acceptar l'alteritat, i en la necessitat d'aprendre a usar la llengua per poder participar en el món comú, amb la voluntat de contrastar diferències i de crear marcs d'interpretació per a les experiències compartides.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €