Capítol Dependencia de lo literal
RESUM CAPíTOL

La dependència d’allò que és literal és una estratègia per produir textos que es caracteritza per eludir tots els processos cognitius involucrats en la redacció. Quan l’alumne recorre a aquesta estratègia s’apropia de fragments del discurs d’un text de referència que recombina per simular la comprensió del seu contingut. Aquest capítol centra l’atenció precisament en aquest fenomen, relacionat amb el context escolar, que apareix per diversos factors: escriure és difícil, és obligatori i s’avalua, la qual cosa contribueix a consolidar l’escriptura que depèn d’allò que és literal.FORMATS DISPONIBLES
5,99 €
COL·LECIONS: Biblioteca de Textos

Resum del llibre
Molts alumnes semblen eludir la seqüència lectura-comprensió-redacció en favor d'un maneig mecànic de significants que els permeti satisfer (aparentment si més no) els objectius de la tasca. Aquesta estratègia de baix nivell, capaç de simular comprensió i escriptura prescindint dels processos cognitius que aquestes tasques requereixen, és el que s'anomena «dependència d'allò que és literal». L'anàlisi d'aquest fenomen és clau per redefinir la nostra concepció de l'error. El llibre, tanmateix, va més enllà perquè pretén contribuir a una reflexió crítica sobre els objectius amb què fem escriure els nostres alumnes i les tasques que els proposem.

Llibre disponible per capítols
INDICE