Llibre Desafíos y oportunidades para la educación secundaria en las sociedades del siglo xxi
COL·LECIONS: Análisis y Estudios / Ediciones universitarias
EAN: 978-84-18627-97-2
AUTORS
Anguita Martínez, Rocio / Batista Fernández, Yaimara / de la Iglesia Atienza, Laura / Díaz de Greñu Domingo, Sofía / Fernández Rodríguez, Eduardo / Gutiérrez Pequeño, José Miguel / Herguedas Esteban, María del Carmen / Pradena García, Yasna / Ruiz Requies, Inés
ETAPES
TAXONOMIA


FORMATS DISPONIBLES
20,50 €
19,48 €
14,50 €
13,78 €
Resum del llibre

Aquest llibre ofereix una anàlisi dels principals desafiaments als quals s'enfronta l'educació secundària en l'actualitat: els nous escenaris digitals, la construcció de la ciutadania, la relació dels centres amb el seu entorn, el currículum escolar i els processos d'innovació educativa que poden ser sostenibles al costat del protagonisme que han de tenir l'alumnat i les famílies en el procés educatiu d'aquesta etapa. També afegeix una anàlisi transversal en forma de febleses, resistències i amenaces que es detecten en l'actualitat en l'àmbit educatiu però també es troben fortaleses, potencialitats i oportunitats amb les quals treballar de cara al futur.


Llibre disponible per capítols
INDICE