FORMATS DISPONIBLES
17,00 €
16,15 €
12,00 €
11,40 €
Resum del llibre

Aquest llibre ofereix una manera d’entendre les competències bàsiques de l’àmbit artístic (visual i plàstica) i una manera de dur-les a terme a l’aula. En els diferents capítols s’aborden sis (sub)competències: desenvolupar l’hàbit de la percepció conscient de la realitat visual, natural i cultural; comprendre i valorar el patrimoni artístic; comprendre i valorar la contemporaneïtat artística; utilitzar el llenguatge visual i les estratègies per comprendre i valorar les produccions artístiques; utilitzar els llenguatges i les tècniques artístiques per expressar-se i comunicar-se, i crear i imaginar amb els llenguatges artístics. Per a cadascuna d’elles, es presenten tres experiències, una per a cada cicle d’educació primària.

Estem preparats per acompanyar els processos artístics? Reconeixem les nostres preconcepcions i els nostres estereotips sobre l’art? Mostrem sensibilitat i interès pels llenguatges artístics? Fomentem a l’escola espais de creativitat, d’experimentació? Reconeixem, respectem i celebrem la singularitat de les produccions artístiques dels nens i les nenes?