Capítol Desarrollo de prácticas científicas en una secuencia de enseñanza-aprendizaje sobre la contamincación por plásticos en educación secundaria obligatori
RESUM CAPíTOL

Aquest capítol presenta una seqüència d'ensenyament-aprenentatge centrada en els plàstics i la contaminació per a l'etapa d'educació secundària obligatòria que ha tingut en compte en el seu disseny els interessos de l'alumnat i que pretén millorar la seva conscienciació mediambiental. La seqüència inclou una activitat inicial on els estudiants reben informació sobre la composició dels plàstics i les seves propietats fisicoquímicas. Després, es treballen diferents activitats que permeten desenvolupar habilitats associades a les pràctiques científiques d'indagació i argumentació, com la cerca d'informació i recopilació de diferents plàstics i la seva comunicació; el disseny i desenvolupament d'experiments sobre la degradació de plàstics per part de l'home; l'emissió d'hipòtesis, la recopilació de dades i l'establiment de conclusions en la degradació natural de materials, o la defensa d'un paper amb arguments i contraarguments en un joc de rol sobre els plàstics d'un sol ús. La seqüència es completa amb la realització d'un audioconte sobre els plàstics com a activitat de síntesi. Finalment, es presenten diferents instruments per valorar l'aprenentatge dels estudiants, les seves percepcions i les emocions sentides.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Análisis y Estudios / Ediciones universitarias

Resum del llibre

El llibre mostra un enfocament nou centrat en el tractament de problemes de la vida diària com a eix estructurador de les propostes d'ensenyament de les ciències, mitjançant les quals es pretén que els estudiants millorin la comprensió d'aquests problemes i les seves capacitats per prendre decisions sobre aquests, aspectes clau de les seves competències.


Llibre disponible per capítols
INDICE
Parte I: Tranferencia a aulas de secundaria y bachillerato
Parte II: Transferencia a las aulas universitarias de grados de ciencia e ingeniería
Parte III: Transferencia a la formación inicial del profesorado
Parte IV: Transferencia al profesorado en activo