Capítol Desarrollo tecnológico y metodología
RESUM CAPíTOL

Els desenvolupaments tecnològics influeixen en les metodologies de formació. La consideració de la xarxa com a espai social que caracteritza els desenvolupaments tecnològics actuals per a Internet té un clar reflex en les metodologies d’ensenyament. El web 2.0 permet que siguin els mateixos participants en les accions formatives els que elaborin i comparteixin els continguts i les activitats que constituiran el nucli del seu procés d’aprenentatge. Blogs, wikis o mons virtuals són alguns dels recursos presentats en aquest capítol per aconseguir aquest objectiu.  FORMATS DISPONIBLES
4,99 €