Capítol Desarrollo y aprendizaje en la etapa 0-6
RESUM CAPíTOL

El període corresponent des del naixement fins als sis anys es caracteritza pels canvis evidents que experimenten els més petits. Malgrat això, qüestions com el perquè tenen lloc aquests canvis o quin és el paper i la influència de les persones adultes que envolten el nen/a són difícils d’explicar. Aquest capítol aporta una visió dels factors que intervenen en el desenvolupament dels nens i les nenes al llarg dels seus primers sis anys, des d’una perspectiva constructivista que vincula aquest procés a l’aprenentatge i a l’educació que es construeix en un context cultural determinat.   FORMATS DISPONIBLES
5,99 €