Article Descobrir tot comparant.
RESUM ARTICLE

En aquest article, sæhi descriu una experiència duta a terme amb infants de quatre a cinc anys, on la vivenciació corporal i el llenguatge són eines essencials per fixar læaprenentatge.FORMATS DISPONIBLES
1.49 €