OBERT   LLEGIR
Capítol Descripción del programa de formación Affective eLearning+
RESUM CAPíTOL

El model Affective e-Learning+ desenvolupa propostes d’accions formatives a distància centrades en les necessitats, interessos i demandes de l’alumnat, tenint en compte el seu context, per generar respostes adequades als seus estats emocionals, habilitats cognitives i metes d’aprenentatge. El seu objectiu principal és promoure habilitats i fortaleses perquè l’alumnat aconsegueixi gestionar les emocions i sentiments que puguin dificultar els processos educatius que es produeixin en la formació en línia, en aquest cas, respecte a l’aprenentatge de les competències comunicatives i digitals. Aquest capítol recull tant l’àmbit didàctic i organitzatiu del model com el plantejament curricular del programa formatiu en línia.FORMATS DISPONIBLES
En obert
COL·LECIONS: Análisis y Estudios / Ediciones universitarias

Resum del llibre

El llibre posa de manifest com la competència comunicativa s’estudia des d’una perspectiva teòrica, generant mancances en l’àmbit sociolingüístic, en la utilització de registres adequats o en la construcció morfosintàctica de textos. De la mateixa manera, es fa palès com les tecnologies s’han orientat cap al que és merament tecnològic, obviant-ne la utilitat social i pedagògica. També analitza les conseqüències que tenen aquestes mancances al mateix temps que considera, ja des de l’àmbit de la pràctica, quins efectes té l’aplicació d’un programa específic (Affective e-Learning+) en la millora del seu acompliment.
Llibre disponible per capítols
INDICE