Capítol Desde el barrio y para el barrio: Fundación para la Acción Social Mar de Niebla (Gigón)
RESUM CAPíTOL

«Des del barri i per al barri» aporta un exemple significatiu de resiliència comunitària. Aquí la unitat de cas no és una persona, sinó una entitat dedicada a promoure i desenvolupar projectes i accions d’intervenció i desenvolupament comunitari, la fundació Mar de Niebla. Aquesta entitat, que promou el desenvolupament sociopersonal, acadèmic i laboral de persones en situació de risc o exclusió, reuneix les característiques d’una comunitat resilient que lluita contra la vulnerabilitat social, ambiental i institucional mitjançant dinàmiques basades en la democràcia participativa i la transparència en la seva gestió.FORMATS DISPONIBLES
3,43 €
COL·LECIONS: Análisis y Estudios / Ediciones universitarias

Resum del llibre

Recull diversos estudis de cas que descriuen i analitzen les trajectòries resilients de joves en risc d'exclusió. La seva lectura servirà a formadors i famílies per comprendre millor els processos de resiliència educativa, el significat que té per als joves la vivència del fracàs i el paper clau que exerceixen els agents i programes formatius d'àmbit no formal en el seu trànsit cap a un major empoderament, com a antídot enfront del determinisme social.

La resiliència educativa és un camp d'estudi rellevant per  detectar febleses d'un sistema escolar poc inclusiu i revelar alternatives al seu funcionament. Desenvolupar la resiliència educativa des d'edats primerenques contribueix a apuntalar el futur de les persones.


Llibre disponible per capítols
INDICE