Capítol Desempeño profesional para favorecer el empoderamiento y desarrollo de una ciudadanía crítica y la competencia digital del alumnado universitario
RESUM CAPíTOL

La competència digital és una de les competències clau en el desenvolupament dels ensenyaments del sistema educatiu. Aquesta competència esdevé imprescindible si parlem de la formació de l'estudiantat universitari i de l'entorn (la cibersocietat) en el qual desenvoluparan el seu exercici professional. En aquest treball s'indaga sobre l'accés als recursos tecnològics de l'alumnat universitari i, a més, sobre la percepció que aquest té sobre el seu coneixement i domini. S'ha realitzat una enquesta a 602 estudiants de la Facultat de Ciències Socials de la Universitat Pablo de Olavide, des de l'any 2015 fins al 2020. Una de les conclusions de l'estudi és que la joventut universitària té accés a diferents recursos tecnològics i els utilitza quotidianament en la seva vida diària, així com en el desenvolupament dels seus estudis. No obstant això, en contra de la intuïció general, a mesura que s'aprofundeix en recursos i eines tecnològiques, la utilitat de les quals s'allunya del mer oci o la comunicació, i són més propis de ser emprats en els processos d'ensenyament i aprenentatge (com els que permeten la cerca d'informació, la generació de contingut propi, etc.), l'alumnat es percep com menys competent per manejar-lo. Aquest aspecte pot dificultar el seu acompliment professional en el context de la cibersocietat.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Análisis y Estudios / Ediciones universitarias

Resum del llibre

La necessitat de la utilització de les TIC i el desenvolupament i potenciació de la virtualització han deixat al descobert la manca de respostes a aquestes noves demandes i les seves conseqüències, l'aparició i potenciació de les bretxes tecnològiques, educatives i les seves conseqüències socials.

Davant el repte d'una educació social crítica i inclusiva, compromesa amb els més vulnerables, potenciant la igualtat d'oportunitats, aquest llibre aborda possibles alternatives a través de la dimensió de la tecnologia educativa, la conscienciació i l'empoderament grupal i social de l'educació i la seva capacitat per ser un instrument de canvi social.


Llibre disponible per capítols
INDICE
Parte I: La cibersociedad y sus consecuencias: análisis de las brechas tecnológicas y sociales desde
Parte II: La ciudadanía crítica en el marco de la Agenda 2030: dónde estamos y a dónde deberíamos ll
Parte III: Aplicaciones de las coordinadas ciudadanía crítica-Agenda 2030 a diferenctes ámbitos y lí