Recursos Desmos


Desmos
Resum del recurs

Calculadora gràfica avançada.


Descripció del recurs

Desmos és una calculadora gràfica avançada que pot trobar a la pàgina web del mateix nom.

A més de representar gràficament les equacions, també presenta llistes, gràfics, regressions, variables interactives, restricció de gràfics, gràfics simultanis, gràfics de funcions per segments, gràfics de funcions polars i dos tipus de quadrícules de gràfics, entre d'altres característiques computacionals.

Enllaç: www.desmos.com.

A l'article «Polígrafos y canicas en Desmos», publicat a la revista UNO 84 (abril 2019), es poden trobar activitats per a l'alumnat de secundària amb aquest recurs (clic aquí).


Productes relacionats