Llibre Desmotivación, insatisfacción y abandono de proyectos en los jóvenes. Orientación vocacional y vínculos familiares


FORMATS DISPONIBLES
28,00 €
26,60 €
Resum del llibre

La desmotivació, la insatisfacció i l’abandonament de projectes en els joves formen part del conjunt de problemàtiques vocacionals i ocupacionals emergents d'una societat exigent i excloent que condiciona dolorosament les seves vides i la de les seves famílies.

Aquesta obra analitza les transformacions de les societats contemporànies, focalitzant una característica dels vincles de l'àmbit familiar que no ha estat suficientment reconeguda per les seves conseqüències sobre la subjectivitat: la simetria dels vincles familiars. Aquesta simetria deteriora l'actitud, la possibilitat i la motivació dels joves cap a l'aprenentatge.