Capítol Destrezas y obstáculos de un futuro docente en el diseño de una secuencia por indagación y modelización sobre los huesos
RESUM CAPíTOL

En la formació inicial del professorat ens centrem en fer viure seqüències d'indagació i modelització perquè els futurs docents reflexionin sobre quins i com aprenen amb l'objectiu que tinguin referents a l'hora de dissenyar seqüències per als seus futurs alumnes. Una de les majors dificultats que ens trobem com a formadors de docents és operativizar aquesta transferència del que s'ha après al disseny de seqüències per indagació i modelització. Solem acompanyar els futurs docents en aquest procés de disseny, detectant les dificultats que els suposa la incorporació dels elements de l'enfocament d'ensenyament per indagació i modelització; les dificultats són menors per incorporar el reconeixement de les concepcions alternatives o la cerca de contextos, mentre tenen major dificultat per incorporar la coherència entre el context i el contingut a aprendre, o el que significa la cerca de proves i com desenvolupar-la. En aquest capítol descrivim el cas d'un futur docent de secundària que va demostrar destresa en triar el trencament d'un os del braç com a context i la necessitat d'iniciar-la amb l'observació d'ossos per després «explicar» la teoria com a dificultat epistémica. Mostrarem la seqüència millorada després del procés d'acompanyament i reflexió que completa el procés formatiu viscut en el màster del professorat.



FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Análisis y Estudios / Ediciones universitarias

Resum del llibre

El llibre mostra un enfocament nou centrat en el tractament de problemes de la vida diària com a eix estructurador de les propostes d'ensenyament de les ciències, mitjançant les quals es pretén que els estudiants millorin la comprensió d'aquests problemes i les seves capacitats per prendre decisions sobre aquests, aspectes clau de les seves competències.


Llibre disponible per capítols
INDICE
Parte I: Tranferencia a aulas de secundaria y bachillerato
Parte II: Transferencia a las aulas universitarias de grados de ciencia e ingeniería
Parte III: Transferencia a la formación inicial del profesorado
Parte IV: Transferencia al profesorado en activo