Capítol Detección: ¿por dónde empezar?
RESUM CAPíTOL

La detecció té la finalitat de millorar l’atenció dels alumnes i les alumnes, ja que observar la seva manera de ser i d’aprendre forma part de la tasca docent, i també compartir els dubtes amb els companys d’equip per trobar solucions més fàcilment. En aquest capítol es presenten alguns suggeriments per detectar tant les altes capacitats com alguns dels problemes que pot presentar aquest tipus d’alumnat.



FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Escuela Inclusiva

Resum del llibre
Un dels reptes pendents a la nostra societat: donar una resposta adequada a l'alumnat amb altes capacitats. L'escola inclusiva ha d'oferir a aquest infant/jove oportunitats educatives perquè desenvolupi el seu potencial i el seu talent. Els autors d'aquest llibre acosten al professorat la diversitat de l'alumnat amb altes capacitats i proporcionen recursos per observar, detectar i implementar intervencions educatives a l'aula i el centre. Destaquen, així també, els mitjans que permeten la collaboració família-escola-entorn propers.

Llibre disponible per capítols
INDICE