Capítol Detección: ¿por dónde empezar?
RESUM CAPíTOL

Detectar vol dir reconèixer o identificar l’existència d’una situació susceptible de ser atesa. És el primer pas necessari per poder millorar la situació de dificultat social en la qual viu l’alumne i per evitar-ne el maltractament. En aquest sentit, la detecció sempre té una finalitat preventiva, tal com defensa el capítol. Al capítol es tracta la diferència entre el concepte de risc i el de problema social i els factors de risc i de protecció que podem observar en l’alumne en dificultat social. Igualment, es mostren unes quantes pistes per identificar els problemes socials que incideixen en l’alumne i algunes guies que poden ajudar el mestre en la seva actuació davant la sospita o certesa de risc o maltractament en el cas d’un alumne determinat.FORMATS DISPONIBLES
4,28 €
COL·LECIONS: Escuela Inclusiva

Resum del llibre
Aquest llibre és una eina útil de suport i ajuda als docents als quals permet conèixer quines són les necessitats i potencialitats d'aquests alumnes, tenint en compte que construir-se com a persona constituix un repte important per a qualsevol ésser humà i, molt especialment, per a aquells nens i adolescents la vida dels quals es desenvolupa en contextos de desigualtat i dificultat social en què els seus drets són vulnerats freqüentment. En aquests casos, l'escola pot ser per a tots ells una experiència compensatòria dels dèficits que pateixen i un entorn de cura, al mateix temps que possibilita els canvis que els permetin una millor qualitat de vida.

Llibre disponible per capítols
INDICE