Capítol Detección: ¿por dónde empezar?
RESUM CAPíTOL

Aquest capítol se centra en la importància de la detecció per a una valoració diagnòstica i una intervenció precoç. Així doncs, es descriuen diferents instruments necessaris per a la detecció d’alumnes amb trastorns de l’espectre autista a l’escola i en les diverses etapes educatives i es mostren uns quants indicadors d’alerta que ajuden a aquesta detecció. Igualment, es parla de la necessitat del treball col·laboratiu entre els diferents professionals i la família per poder donar totes les ajudes i estratègies educatives necessàries per al benestar del nen o de la nena.FORMATS DISPONIBLES
3,43 €
COL·LECIONS: Escuela Inclusiva

Resum del llibre
Pretén ajudar els docents a saber quines són les potencialitats i necessitats d'aquests alumnes, tenint en compte les dificultats que el trastorn els genera en la seva manera d'aprendre i relacionar-se. S'hi aporten recomanacions, suggeriments i estratègies per dur a terme una intervenció que faciliti les condicions adequades per aconseguir la seva màxima integració personal i social possible. Així mateix planteja també una intervenció global en collaboració amb la família i altres professionals que atenen aquests alumnes fora del context escolar.

Llibre disponible per capítols
INDICE