Article Diàleg entre heteroformació i autoformació.
RESUM ARTICLE

El desenvolupament tecnològic i la demanda social han incidit en la necessitat de crear centres d'aprenentatge de llengües. En l'actualitat la modalitat de centres per a l'aprenentatge autodirigit obre noves perspectives de formació. El factor metodològic és important si es considera que l'especificitat d'un centre d'autoaprenentatge de llengües no és l'ordenació de materials, sinó l'existència d'unes propostes amb capacitat d'afavorir el desenvolupament d'estratègies d'aprenentatge autònom. A més, quan un centre d'autoaprenentatge conviu amb un centre educatiu institucionalment reglat serà necessari crear les condicions d'un possible diàleg entre les modalitats d'ensenyament/aprenentatge heterodirigit i autodirigit.

AUTORS
Serra Escorihuela, Rosaura


FORMATS DISPONIBLES
1,99 €