Llibre Dialogar y transformar Pedagogía crítica del siglo XXI


FORMATS DISPONIBLES
15,50 €
14,73 €
10,90 €
10,36 €
Resum del llibre

Dialogar y transformar recull les teories i pràctiques que permeten superar la segregació educativa imperant en els darrers anys i afrontar críticament els reptes de la societat de la informació. Aquest llibre demostra que la pedagogia crítica del segle XXI està experimentant un auge que s’assenta en noves energies utòpiques, en el gir dialògic de les teories socials i educatives actuals (Habermas, Chomsky, Freire) i en les noves pràctiques educatives transformadores (com les comunitats d’aprenentatge o les escoles democràtiques).

Les autores reflexionen i proposen les millors teories i pràctiques actuals entrellaçades amb les energies utòpiques i aporten noves orientacions per abordar els nous desafiaments: superació del fracàs escolar, prevenció de conflictes, millora de la convivència, qualitat per a totes i tots, drets educatius de la immigració i del poble gitano i igualtat de diferències de tots els gèneres i totes les cultures.