FORMATS DISPONIBLES
20,00 €
19,00 €
14,00 €
13,30 €
Resum del llibre

El Visual Thinking en educació ens convida a dibuixar per aprendre i ens obre un univers de possibilitats que encara hem d'explorar. Perquè el món està canviant i gran part del nostre alumnat parla un idioma, el visual, al qual hauríem de donar més protagonisme en el sistema educatiu.

Està adreçat a persones interessades en el pensament, més enllà de les paraules. Als qui volen experimentar amb el dibuix com a eina per representar idees. Als qui fa molt van creure que dibuixar no era el seu fort… però també als qui han continuat utilitzant el llapis per organitzar les seves idees.