Llibre Dibujo: Artes Plásticas y Visuales. Complementos de formación disciplinar
COL·LECIONS: Formación del Profesorado. (Máster Secundaria)
EAN: 978-84-9980-051-6
AUTORS
Añon Blasco, Elia María / Bargueño Gómez, Eugenio / Barredo de Valenzuela, Fernando / Esquinas Romera, Francisco / Nuere Menéndez-Pidal, Silvia / Sánchez Zarco, Mercedes
ETAPES
TAXONOMIA


FORMATS DISPONIBLES
17,50 €
16,63 €
12,30 €
11,69 €
Resum del llibre
Tracta diversos complements disciplinaris com ara el coneixement de la normativa i l’organització institucional, l’anàlisi de les característiques històriques dels ensenyaments artístics en el passat, el present i la seva perspectiva de futur, el disseny d’un model de programació didàctica amb recursos metodològics, i les estratègies d’ensenyament-aprenentatge. També s’incorporen l’anàlisi i la concreció del currículum de les matèries d’Educació plàstica i visual en educació secundària obligatòria i de Dibuix tècnic al batxillerat, així com l’anàlisi i el desenvolupament dels nous aportaments educatius que faciliten l’adquisició de les competències bàsiques, pròpies als ensenyaments artístics.

Llibre disponible per capítols
INDICE