Capítol Didáctica de Educación ético-cívica: planificación, estrategias y recursos didácticos, evaluación
RESUM CAPíTOL

En aquest capítol es presenta una proposta didàctica per impartir la matèria d’Educació Eticocívica al quart curs de l’ESO, que inclou la planificació del curs, una possible estructura i alguns materials sobre pel·lícules elaborats per ser aplicats a l’aula. La proposta didàctica, molt en la línia de l’anomenat mètode actiu, bàsicament intenta que l’alumnat reflexioni sobre els continguts de cadascun dels blocs temàtics de l’assignatura, servint-se principalment de dos tipus d’activitats i de recursos: l’elaboració i l’exposició de treballs en equip i el treball a partir de pel·lícules. També s’inclouen diverses fonts i recursos sobre el tema.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Formación del Profesorado. (Máster Secundaria)

Resum del llibre
Llibre que es planteja qüestions de caràcter genèric al voltant de les relacions entre Filosofia i Didàctica, la funció docent del professorat de Filosofia a l'educació secundària i l'avaluació de les matèries filosòfiques. Posteriorment, a partir d'un determinat posicionament didàctic, s'ofereixen tota una sèrie de metodologies, activitats, referències bibliogràfiques, fonts i recursos didàctics adreçats a l'ensenyament d'aquestes matèries filosòfiques.

Llibre disponible per capítols
INDICE