Capítol Didáctica de Educación para la ciudadanía y los derechos humanos: planificación, estrategias y recursos didácticos, evaluación
RESUM CAPíTOL

Aquest capítol se centra en la didàctica de la matèria Educació per a la Ciutadania i els Drets Humans. S’analitza l’origen i la inclusió gradual i polèmica de la matèria per mitjà de successives lleis educatives en el currículum de l’ESO, examinant la ubicació i la càrrega lectiva de la matèria així com la seva contribució en l’adquisició de les competències bàsiques. Així mateix, es proposen les línies generals de la programació, la metodologia —inductiva, activa i participativa—, les activitats individuals i grupals i els criteris d’avaluació d’aquesta matèria.FORMATS DISPONIBLES
3,43 €
COL·LECIONS: Formación del Profesorado. (Máster Secundaria)

Resum del llibre
Llibre que es planteja qüestions de caràcter genèric al voltant de les relacions entre Filosofia i Didàctica, la funció docent del professorat de Filosofia a l'educació secundària i l'avaluació de les matèries filosòfiques. Posteriorment, a partir d'un determinat posicionament didàctic, s'ofereixen tota una sèrie de metodologies, activitats, referències bibliogràfiques, fonts i recursos didàctics adreçats a l'ensenyament d'aquestes matèries filosòfiques.

Llibre disponible per capítols
INDICE