Capítol Didáctica de Filosofía y ciudadanía: planificación, estrategias y recursos didácticos, evaluación
RESUM CAPíTOL

En aquest capítol s’exposa tota una sèrie d’activitats adreçades a l’ensenyament-aprenentatge de la matèria Filosofia i Ciutadania del primer curs de batxillerat. Aquestes activitats van des dels recursos clàssics —classe magistral, comentari de text, llibre de text o dossier i lectura d’una obra filosòfica— fins a altres de més concrets en funció dels blocs temàtics de la matèria. S’adrecen a potenciar l’opinió personal i la capacitat reflexiva, crítica i argumentativa de l’alumnat.FORMATS DISPONIBLES
3,43 €
COL·LECIONS: Formación del Profesorado. (Máster Secundaria)

Resum del llibre
Llibre que es planteja qüestions de caràcter genèric al voltant de les relacions entre Filosofia i Didàctica, la funció docent del professorat de Filosofia a l'educació secundària i l'avaluació de les matèries filosòfiques. Posteriorment, a partir d'un determinat posicionament didàctic, s'ofereixen tota una sèrie de metodologies, activitats, referències bibliogràfiques, fonts i recursos didàctics adreçats a l'ensenyament d'aquestes matèries filosòfiques.

Llibre disponible per capítols
INDICE