Capítol Didáctica de Historia de la filososfía (planificación , estrategias y recursos didácticos y evaluación
RESUM CAPíTOL

Aquest capítol tracta de l’ensenyament de la història de la filosofia, de com es pot dissenyar una seqüència d’ensenyament-aprenentatge, de quines estratègies i recursos didàctics poden ser els més apropiats i de com cal avaluar aquesta matèria. Per dur a terme aquest procés, l’autor exposa els principis generals que inspira la metodologia que s’ha de seguir i, a continuació, els diversos apartats i moments que haurien de comprendre el disseny d’una seqüència d’ensenyament-aprenentatge d’aquesta matèria: abans, durant i després. També s’inclouen diverses fonts i recursos sobre el tema.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Formación del Profesorado. (Máster Secundaria)

Resum del llibre
Llibre que es planteja qüestions de caràcter genèric al voltant de les relacions entre Filosofia i Didàctica, la funció docent del professorat de Filosofia a l'educació secundària i l'avaluació de les matèries filosòfiques. Posteriorment, a partir d'un determinat posicionament didàctic, s'ofereixen tota una sèrie de metodologies, activitats, referències bibliogràfiques, fonts i recursos didàctics adreçats a l'ensenyament d'aquestes matèries filosòfiques.

Llibre disponible per capítols
INDICE