Capítol Didáctica de Historia y cultura de las religiones (planificación, estrategias y recursos didácticos, evaluacuón)
RESUM CAPíTOL

Aquest capítol desenvolupa una proposta per a l’ensenyament de la matèria Història i Cultura de les Religions. A la introducció, l’autor explica la situació de l’ensenyament de la religió catòlica al nostre sistema escolar, condicionada pels acords entre l’Estat espanyol i el Vaticà del 1979. Partint del que hi ha establert entre ells, es presten un seguit d’orientacions amb relació a la programació, els objectius o la metodologia, així com per al disseny d’activitats en el context d’aquesta matèria. També s’inclouen diverses fonts i recursos sobre el tema.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Formación del Profesorado. (Máster Secundaria)

Resum del llibre
Llibre que es planteja qüestions de caràcter genèric al voltant de les relacions entre Filosofia i Didàctica, la funció docent del professorat de Filosofia a l'educació secundària i l'avaluació de les matèries filosòfiques. Posteriorment, a partir d'un determinat posicionament didàctic, s'ofereixen tota una sèrie de metodologies, activitats, referències bibliogràfiques, fonts i recursos didàctics adreçats a l'ensenyament d'aquestes matèries filosòfiques.

Llibre disponible per capítols
INDICE