Llibre Didáctica de la Educación Física
COL·LECIONS: Formación del Profesorado. (Máster Secundaria)
EAN: 978-84-7827-984-5
AUTORS
García López, Luis Miguel / Gil Madrona, Pedro / González Arévalo, Carlos / Hernández Álvarez, Juan Luis / Huguet Mora, David / Lleixà Arribas, Teresa / Pascual Baños, Carmina / Sebastiáni Obrador, Enric M. / Velazquez Buendia, Roberto / Blázquez Sánchez, Domingo / Capllonch Bujosa, Marta / Contreras Jordán, Onofre Ricardo
ETAPES
TAXONOMIA


FORMATS DISPONIBLES
18,50 €
17,58 €
13,00 €
12,35 €
Resum del llibre
L’Educació física és una especialitat que ha viscut grans canvis pel que fa a la programació i a la impartició de la docència. Didáctica de la Educación física és un volum orientat vers la didàctica i la pràctica docent, que aborda l’ensenyament de la matèria des d’un punt de vista competencial. En aquest llibre, podem trobar des d’orientacions per al desenvolupament del currículum fins a elements d’organització de la docència. Ensenyar Educació física amb èxit suposa dissenyar una programació coherent amb el context, disposar d’un ampli ventall d’estratègies didàctiques, generar un clima de classe que convidi a l’aprenentatge, utilitzar adequadament els recursos materials i tecnològics, i integrar l’avaluació dins del procés d’aprenentatge.

Llibre disponible per capítols
INDICE