Llibre Didàctica de la llengua oral formal Continguts d'aprenentatge i seqüències didàctiques


FORMATS DISPONIBLES
22,00 €
20,90 €
15,50 €
14,73 €
Resum del llibre

El llibre parla en la primer part de lLes estratègies: saber explicar oralment continguts, saber argumentar, saber moralitzar els enunciats, etc.

En la segona part trobarem algunes idees sobre com ensenyar la llengua oral des d'un enfocament eminentment pràctic.