Llibre Didáctica del Francés El diseño del currículo de Francés Lengua extranjera en laE.S.O. y el bachillerato. Aspectos metodológicos y técnicos
COL·LECIONS: Formación del Profesorado. (Máster Secundaria)
EAN: 978-84-9980-006-6
AUTORS
Gravé-Rousseau, Guillaume / Guillén Díaz, Carmen / Supiot Ripoll, Juan María / Vera Pérez, Carmen / Villanueva Alfonso, M. Luisa / Béliard, Jerome / Bérard, Evelyne / Ducrot, Jean Michael
ETAPES
TAXONOMIA


FORMATS DISPONIBLES
18,00 €
17,10 €
12,60 €
11,97 €
Resum del llibre
En el volum Didáctica del Francés s’aborden els continguts d’ordre metodològic i tècnic relatius als actes professionals de programar, intervenir i avaluar. S’ofereix un itinerari formatiu de vuit capítols; els que es presenten en francès, utilitzat com a llengua de treball, són aquells que es refereixen, de manera més precisa, a un saber i saber fer tècnic docent per a la configuració d’escenaris curriculars, i aporten dispositius i elements essencials d’organització (unitats didàctiques), de concreció (activitats), d’instrumentació (materials i recursos), etc., des de la perspectiva d’una planificació estratègica coherent.Llibre disponible per capítols
INDICE