COL·LECIONS: Critica y Fundamentos

Resum del llibre
Atent a les inquietuds i les demandes que mostren la necessitat i el desig d’innovar, el llibre presenta les seves alternatives com uns suggeriments pràctics per orientar el com; un avançament ferm en l’ús de tècniques per aprendre a pensar fusionades amb continguts, tècniques que afavoreixin un desenvolupament equilibrat de les diferents intel•ligències, una tasca que obri les diferents finestres (verbal, lògico-matemàtica, visuoespacial, corporal-cinestèsica, musical, naturalista, interpersonal i intrapersonal) de la captació d’informació, de la construcció del pensament, del coneixement i de la comunicació amb tots aquells llenguatges que es fa cada vegada més necessària el segle XXI. Un segle en què l’educació ha de superar el seu paper com a font d’informació per realitzar una contribució ferma en el suport a la construcció del pensament i del coneixement atorgant-li al temps, valoració i sentit.

Llibre disponible per capítols
INDICE