Capítol Dimensiones e indicadores de la calidad de los procesos formativos en línea: pautas para el análisis
RESUM CAPíTOL

Aquest capítol se centra en l’anàlisi de la qualitat educativa dels processos formatius en línia (PFeL) duta a terme per experts. Per això s’han creat diferents instruments basats en una sèrie de principis teòrics que identifiquen i defineixen les dimensions i els indicadors necessaris per a la seva elaboració. El capítol presenta pautes per a la valoració del disseny d’aquest tipus de contextos educatius virtuals, així com el desenvolupament real de processos d’ensenyament i aprenentatge en aquests contextos. Les pautes estan dissenyades per fer una avaluació externa dels processos d’ensenyament i aprenentatge a l’aula que fan servir les TIC.   FORMATS DISPONIBLES
5,99 €
COL·LECIONS: Critica y Fundamentos

Resum del llibre
L’experiència acumulada permet afirmar que les TIC, per elles mateixes, no són garantia de millora dels processos d’ensenyament i aprenentatge, atès que el que professors i alumnes fan els centres educatius i a les aules pot no diferir substancialment del que feien abans de la incorporació d’aquestes tecnologies. Aquest llibre ofereix una bateria de criteris, pautes i instruments per valorar la qualitat educativa de processos d’ensenyament i aprenentatge que incorporen tecnologies informàtiques i telemàtiques. Així, doncs, resultarà útil tant per a aquells que estudien i investiguen sobre l’impacte de les TIC en els processos educatius com per al professorat, assessors i formadors, coordinadors de TIC en els centres, dissenyadors de cursos o de material educatiu multimèdia, etc.

Llibre disponible per capítols
INDICE
I Parte: La calidad educativa de la enseñanza y el aprendizaje con TIC
II Parte: Analizando la calidad educativa de la enseñanza y el aprendizaje con TIC: dimensiones, ind
III Parte: Recursos y fuentes documentales