Llibre Dinámicas y estrategias de re-creación Más allá de la actividad físico-deportiva


FORMATS DISPONIBLES
19.40 €
18.42 €
13.60 €
12.91 €
Resum del llibre
És a través de la dinamització recreativa que s’assoleix un doble objectiu: aconseguir el desenvolupament de la capacitat de l’alumnat per regular el seu propi aprenentatge i confiar en les seves aptituds i els seus coneixements, al mateix temps que creix la seva iniciativa personal i el seu esperit emprenedor; i donar autonomia i confiança al professorat per adaptar, modificar i crear activitats lúdiques, sessions, situacions que li permetin aconseguir de dinamitzar els grups.

Productes relacionats