Capítol Dirección escolar y participación democrática
RESUM CAPíTOL

Les escoles han incrementat la seva complexitat per múltiples causes, cosa que ha complicat més la funció directiva. El dilema fonamental que es presenta davant d'un director és el que enfronta la seva obligació d'exercir el control (domini) amb el seu interès a aconseguir la participació (integració) i la innovació. La participació democràtica dels membres de la comunitat escolar consisteix a prendre part activa en la planificació, l'execució, l'avaluació i el canvi a les escoles. En aquest capítol es plantegen diverses qüestions referides als directius escolars i que condicionen el procés d'implicació en la transformació de l'escola.



FORMATS DISPONIBLES
3,43 €
COL·LECIONS: Acción Directiva

Resum del llibre

Alguns corrents de pensament pretenen veure l’escola com una empresa i el director com un gerent. L’autor no comparteix aquesta manera de pensar i veu el director com un coordinador d’un projecte apassionant, com un factor que impulsa el creixement. No és un capatàs o un general, és un director d’orquestra.

El llibre posa el focus en el lideratge escolar i tracta qüestions tan interessants com ara el sentit de la funció, els motius que condueixen fins a ella, les funcions i els estils de direcció, el paper de les dones, l’avaluació de l’escola… I planteja els problemes que generen els caps tòxics en educació.


Llibre disponible per capítols
INDICE