Capítol Diseño curricular de integración de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 4, de educación inclusiva y la calidad, y 5, de igualdad de género, en la a
RESUM CAPíTOL

Aquest capítol recull el disseny curricular de l'assignatura «Disseny dels processos educatius en l'educació infantil», del grau de Mestre en Educació Infantil de la Universitat d'Alacant, mitjançant el qual coneixerem com integrar i transmetre a l'alumnat dos dels disset Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), centrats en educació inclusiva i de qualitat i igualtat de gènere. Per això, es presentarà una justificació inicial, seguida d'una descripció del context d'aprenentatge de l'assignatura (contextualització en el pla d'estudis, perfil de l'assignatura i de l'estudiantat...) i, finalment, el disseny curricular d'integració dels ODS seleccionats, on es detallen els objectius generals d'aprenentatge, les competències, la metodologia emprada en la docència, el desenvolupament dels blocs teoricopràctics i l'avaluació de l'assignatura.FORMATS DISPONIBLES
5,99 €
COL·LECIONS: Análisis y Estudios / Ediciones universitarias

Resum del llibre

La societat actual s'enfronta a reptes globals com ara el canvi climàtic, la seguretat alimentària, les desigualtats socials i econòmiques, i l'esgotament dels recursos naturals. Per afrontar aquesta situació, l'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible va adoptar, el 2015, un pla d'acció la finalitat del qual és erradicar la pobresa, protegir el planeta i millorar la vida de totes les persones en el món. No obstant això, aquestes mesures encara no han avançat a la velocitat desitjada ni han tingut els resultats esperats. Per això és crucial que tots els agents socials, entre ells la universitat, es comprometin i accelerin les accions per implementar els ODS.


Llibre disponible per capítols
INDICE