Capítol Diseño de planes de acción de un programa colaborativo en educación para la ciudadanía global
RESUM CAPíTOL

Aquest capítol recull el disseny d’un programa d’educació per al desenvolupament i la ciutadania global (EDCG), en el qual s’ha implicat tot un centre educatiu, concretament el col·legi plurilingüe Virxe da Cela de Monfero. La temàtica s’introdueix a partir del disseny de tres plans d’acció, basats en un projecte de recerca col·laborativa, en el qual participa tot el professorat del centre, que pertany als tres nivells d’educació: educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria; així com especialistes universitaris de didàctiques específiques i generals i membres d’una organització no governamental centrada en temes d’educació per al desenvolupament, l’ONGD Solidariedade Internacional de Galícia (SIG).FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Análisis y Estudios / Ediciones universitarias

Resum del llibre

L’educació per al desenvolupament anhela esdevenir una eina de transformació social, una oportunitat per a l’aprenentatge participatiu que generi consciències critiques fent les persones responsables i actives per construir una societat més justa. Inspirada per un interès creixent per l’educació per al desenvolupament, sorgeix una aliança entre una ONGD, un grup d’investigació universitari i un centre educatiu.

Amb aquesta cooperació s’intenta millorar la pràctica de l’educació per al desenvolupament, facilitant la transferència del coneixement. Esperem que les experiències que es mostren serveixin per identificar metodologies, temàtiques, enfocaments i instruments, i contribueixin també a visibilitzar les llums i les ombres, els encerts i les dificultats a què ens enfrontem.


Llibre disponible per capítols
INDICE