Capítol Diseño de una secuencia de actividades para el aprendizaje de las disoluciones mediante modelización en el contexto de las bebidas gaseosas
RESUM CAPíTOL

El desenvolupament de pràctiques científiques es considera avui dia una de les grans finalitats de l'educació científica. Dins d'aquestes, els models i la modelització poden ser un nucli essencial entorn del qual vertebrar l'aprenentatge de la ciència escolar. Aquesta importància queda reconeguda en assumir que l'alumnat ha d'aprendre models, saber com aplicar-los, reconstruir-los i avaluar-los. D'altra banda, també existeixen acords per relacionar la ciència amb la vida diària de l'alumnat i, en aquest sentit, es considera important la contextualització de l'ensenyament de les ciències. A fi d'integrar tots dos plantejaments didàctics, s'ha dissenyat, implementat i avaluat una seqüència d'ensenyament-aprenentatge (SEA) titulada «Desconstruint les begudes gasoses» per a alumnes d'entre 13 i 15 anys. La seva finalitat és ajudar l'alumnat a entendre els processos de dissolució, especialment de gasos en líquids, a través de pràctiques de modelització i la preparació in situ d'una beguda gasosa. En aquest capítol es descriuen les característiques més destacades d'aquesta seqüència, les activitats que la conformen i, finalment, es discuteixen alguns dels resultats obtinguts i es realitzen propostes de millores que poden orientar altres docents per a implementacions posteriors.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Análisis y Estudios / Ediciones universitarias

Resum del llibre

El llibre mostra un enfocament nou centrat en el tractament de problemes de la vida diària com a eix estructurador de les propostes d'ensenyament de les ciències, mitjançant les quals es pretén que els estudiants millorin la comprensió d'aquests problemes i les seves capacitats per prendre decisions sobre aquests, aspectes clau de les seves competències.


Llibre disponible per capítols
INDICE
Parte I: Tranferencia a aulas de secundaria y bachillerato
Parte II: Transferencia a las aulas universitarias de grados de ciencia e ingeniería
Parte III: Transferencia a la formación inicial del profesorado
Parte IV: Transferencia al profesorado en activo