Capítol Diseño y elementos básicos de currículo de Dibujo técnico
RESUM CAPíTOL

Establir el disseny del currículum de cada matèria és una tasca bàsica que permet programar i executar la pràctica docent; per això, ha de ser un procés de reflexió i presa de decisions que l’ordeni i en faciliti la preparació, el desenvolupament a l’aula i la valoració. Aquest capítol se centra en la matèria de dibuix tècnic quan és postobligatori, ja que, encara que es treballi a l’ESO dins de l’Educació Plàstica i Visual (EPV), adquireix tota la seva entitat al batxillerat.FORMATS DISPONIBLES
5,99 €
COL·LECIONS: Formación del Profesorado. (Máster Secundaria)

Resum del llibre
Tracta diversos complements disciplinaris com ara el coneixement de la normativa i l’organització institucional, l’anàlisi de les característiques històriques dels ensenyaments artístics en el passat, el present i la seva perspectiva de futur, el disseny d’un model de programació didàctica amb recursos metodològics, i les estratègies d’ensenyament-aprenentatge. També s’incorporen l’anàlisi i la concreció del currículum de les matèries d’Educació plàstica i visual en educació secundària obligatòria i de Dibuix tècnic al batxillerat, així com l’anàlisi i el desenvolupament dels nous aportaments educatius que faciliten l’adquisició de les competències bàsiques, pròpies als ensenyaments artístics.

Llibre disponible per capítols
INDICE