OBERT   LLEGIR
Capítol Diseño y elementso básicos del currículo de Educación plástica y visual
RESUM CAPíTOL

Fins que no hi ha la Llei d’ordenació general del sistema educatiu (LOGSE) no es defineixen els currículums de les diverses etapes educatives. Parlar de currículum és parlar d’objectius, de continguts, d’avaluació i de competències, terme sorgit arran d’aquesta llei. En aquest capítol es desenvolupen tots aquests conceptes, fent referència als plantejaments de la Llei orgànica d’educació (LOE).FORMATS DISPONIBLES
En obert
COL·LECIONS: Formación del Profesorado. (Máster Secundaria)

Resum del llibre
Tracta diversos complements disciplinaris com ara el coneixement de la normativa i l’organització institucional, l’anàlisi de les característiques històriques dels ensenyaments artístics en el passat, el present i la seva perspectiva de futur, el disseny d’un model de programació didàctica amb recursos metodològics, i les estratègies d’ensenyament-aprenentatge. També s’incorporen l’anàlisi i la concreció del currículum de les matèries d’Educació plàstica i visual en educació secundària obligatòria i de Dibuix tècnic al batxillerat, així com l’anàlisi i el desenvolupament dels nous aportaments educatius que faciliten l’adquisició de les competències bàsiques, pròpies als ensenyaments artístics.

Llibre disponible per capítols
INDICE