Capítol Dislexia On: comunicación inclusiva con tecnologías de apoyo
RESUM CAPíTOL

La dislèxia implica una diferència en com es processa la informació. En aquest treball es presenta un estudi emprès per dissenyar un escenari de comunicació inclusiva en els entorns educatius mitjançant l'ús de tecnologies de suport, i així impulsar una pedagogia que incentivi tot el potencial de les persones que mostren aquesta diferència. S'exposa el marc pedagògic del projecte, el qual particularitza el cas de la dislèxia en cadascun dels tres principis del disseny universal d'aprenentatge DUA (afavorir múltiples maneres de representar la informació, promoure múltiples mitjans d'expressió del coneixement i impulsar múltiples formes de compromís amb l'aprenentatge) i assigna les tecnologies de suport més indicades per a aquest cas. Es recullen evidències científiques de la recerca psicodidàctica que responen a les necessitats comunicatives de l'alumnat amb dislèxia. La prova aportada per aquest estudi permet sostenir que en enfocar la inclusivitat de les persones amb dislèxia des d'una perspectiva comunicativa amb tecnologies de suport es constitueix un camp que la pedagogia pot enfortir conceptualment i explorar empíricament. Juntament amb això, s'assenyalen alguns suggeriments per a les recerques futures.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Análisis y Estudios / Ediciones universitarias

Resum del llibre

Una obra plural que planteja nous interrogants entorn dels reptes comunicatius que ens portin cap a un escenari social i educatiu més inclusiu. Els autors són referents en inclusió social, educació i comunicació i des de la seva experiència, reflexió i recerca, han contribuït a atorgar un gran valor afegit a aquest llibre. En definitiva, tenim entre mans un manual bàsic per a investigadors i professionals així com per a representants d'organismes institucionals i educatius que treballen amb l'objectiu de superar les barreres comunicatives amb la inclusió social i educativa com a teló de fons.


Llibre disponible per capítols
INDICE
Parte I: Las lenguas: de herramientas para la comunicación a herramientas para la inclusión
Parte II: La comunicación digital en clave de inclusión
Parte III: Prácticas inclusivas ante las barreras comunicativas
Parte IV: Retos inclusivos en los medios de comunicación