Capítol Diversidad y educación musical
RESUM CAPíTOL

La qüestió de la diversitat a les aules i la resposta que s’ha de donar a aquesta problemàtica des de l’assignatura de música és el tema principal d’aquest capítol. Partint d’una definició del concepte de diversitat, el capítol se centra fonamentalment en la diversitat cultural i confronta els ambients escolars amb les cultures juvenils, posant de manifest la necessitat de crear ponts de comunicació que permetin vincular els interessos dels joves amb les propostes que es duen a terme a les aules. Així mateix, s’analitzen alguns projectes musicals considerats models de bones pràctiques.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Formación del Profesorado. (Máster Secundaria)

Resum del llibre
Ofereix un panorama general d’algunes de les qüestions i els problemes que afecten actualment a l’ensenyament de la Música a l’educació secundària obligatòria i el batxillerat. El seu objectiu és oferir un marc teòric a partir del qual els professors i les professores de Música poden examinar críticament tant les seves pròpies idees com les de diferents autors respecte a l’educació musical en aquestes etapes educatives. Aquest volum es complementa amb altres dos que componen l’obra –Didáctica de la Música y Música. Investigación, innovación y buenas prácticas— i conformen una unitat en la qual teoria i pràctica es conjuguen equilibradament.

Llibre disponible per capítols
INDICE