Article Diversitat a la universitat? Fets i contradiccions.
RESUM ARTICLE

El perfil de l'estudiant universitari ha canviat en els darrers anys produint una insatisfacció del professorat. Aquest fet situa la institució en una posició difícil que mereix una reflexió. En aquesta contribució es pretén analitzar la diversitat de l'alumnat com una de les causes quant als coneixements lingüístics i experiències anteriors a l'ingrés en la universitat, mostrar-ne alguns exemples i plantejar alguna alternativa de caire pedagògic que, partint de l'acceptació de la realitat, propicie un progrés efectiu dels estudiants.

AUTORS
Ríos García, Isabel


FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Revista Articles

Continguts de la revista
Monografia: Dramatització i Teatre
OPINIÓ
Intercanvi
RESSENYES