Capítol Doce pautas para una etnografía educativa
RESUM CAPíTOL

Les pautes que es proposen en aquest capítol resumeixen una manera de veure l’etnografia aplicada a centres d’educació tant formal com no formal. Es tracta d’una síntesi d’enfocaments participatius d’investigació social, fenòmens d’alteritat, pedagogies crítiques i corrents antropològics, una sèrie de principis epistemològics més que una metodologia d’investigació. Aquestes pautes es divideixen en quatre grans àmbits o etapes de la investigació-intervenció (projecte, rol, tècnica i informe), que es retroalimenten cíclicament i generen una espiral de coneixement.FORMATS DISPONIBLES
6,99 €
COL·LECIONS: Acción Comunitaria y Socioeducativa

Resum del llibre
Aquest llibre tracta d’identitats juvenils que s’expressen, es busquen i es construeixen a través de practiques singulars. També, sobre l’anàlisi i la reflexió elaborada al voltant d’aquests processos en contextos d’educació no formal i a través de practiques juvenils de treball grupal i comunitari. A partir de perspectives, anàlisis i metodologies de l’antropologia, l’educació i la pedagogia social, aquest text aporta una construcció conceptual nova que pot resultar molt útil pel que fa a aplicacions, anàlisis i línies d’investigació. És el concepte de tribu educadora. A través d’aquest concepte l’autor descriu i analitza els rituals que els joves educadors posen en pràctica en les interaccions educatives desenvolupades en contextos socials. 

Llibre disponible per capítols
INDICE