Capítol Doce pautas para una etnografía educativa
RESUM CAPíTOL

Les pautes que es proposen en aquest capítol resumeixen una manera de veure l’etnografia aplicada a centres d’educació tant formal com no formal. Es tracta d’una síntesi d’enfocaments participatius d’investigació social, fenòmens d’alteritat, pedagogies crítiques i corrents antropològics, una sèrie de principis epistemològics més que una metodologia d’investigació. Aquestes pautes es divideixen en quatre grans àmbits o etapes de la investigació-intervenció (projecte, rol, tècnica i informe), que es retroalimenten cíclicament i generen una espiral de coneixement.FORMATS DISPONIBLES
5.99 €