Capítol Docencia en educación física: análisis crítico
RESUM CAPíTOL

En aquest capítol, partint d’una anàlisi crítica de la docència en educació física, es proposen consignes pràctiques, especialment relatives als àmbits de condicionament físic i aprenentatge motor. Aquestes consignes estan sustentades per investigacions bàsiques dutes a terme en l’àmbit de les ciències de l’activitat física i de l’esport, amb el propòsit d’establir vincles entre la reflexió teòrica i l’aplicació pràctica. També s’inclouen diverses fonts i recursos sobre el tema.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Formación del Profesorado. (Máster Secundaria)

Resum del llibre
El professorat d’Educació física ha de ser catalitzador de canvis en el procés docent, és a dir, ha de resoldre problemes mitjançant solucions noves i creatives. A Educación física. Investigación, innovación y buenas prácticas es poden trobar les indicacions necessàries per afrontar el repte d’innvoar en Educació física. A més, s’ofereixen consells útils per compaginar la investigació educativa amb la qualitat de la docència; innovació i investigació es complementen, amb la intenció última de millorar les pràctiques docents.

Llibre disponible per capítols
INDICE